Convocator C.A. - 05.03.2024

Publicat 09 March 2024 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 05 martie 2024, orele 13.00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza solicitării Sindicatului Libertatea înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr.

2045/04.03.2024, privind posibilitatea acordării cadoului în bani, pentru femeile angajate ale societății,

cu ocazia zilei de 8 Martie 2024, din fondul de acțiuni sociale constituit conform Codului Fiscal.

2. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii societății,

Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin