Convocator CA 05.03.2021

Publicat 05 martie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 05 martie

2021, orele 10,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Aprobarea regulamentelor Serviciului Parcări.

2. Aprobarea rezultatelor Inventarierii la sfârşitul anului 2020 și a propunerilor

de casare.

3. Solicitarea nr. 2730 din 01.03.2021 emisă de către Direcția de Sănătate Publică

a Județului Arad privind închirierea spațiului situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5,

sc. B+C, ap. 34, parter.

4. Solicitarea domnului Alcheikh Ali Bassan, administrator la SC VASILICA

MARIAN ȘI ASOCIAȚIE privind închirierea unei părți din spațiul comercial situat în

Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

5. Solicitarea administratorului S.C. Bioclinica S.R.L. privind prelungirea

termenului de închiriere penru spaţiul situat în Arad, Cal. Aurel Vlaicu bl. Z26, sc. D, ap.

28 şi 29, parter.

6. Solicitarea administratorului SC MINERALIA SRL privind închirierea

spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

7. Solicitarea managerului de laborator al Centrului Medical Unirea SRL privind

închirierea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap.

34, parter.

8. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 05 martie

2021, orele 11,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Hotărârea nr. 37 din 21 ianuarie 2021 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad,

privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale care nu au

calitatea de operator regional sau local, la care Municipiul Arad este acționar.


2. Aprobarea regulamentelor Serviciului Parcări.

3. Solicitarea nr. 2730 din 01.03.2021 emisă de către Direcția de Sănătate Publică a Județului

Arad privind închirierea spațiului situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

4. Solicitarea domnului Alcheikh Ali Bassan, administrator la SC VASILICA MARIAN ȘI

ASOCIAȚIE privind închirierea unei părți din spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5,

sc. B+C, ap. 34, parter.

5. Solicitarea administratorului S.C. Bioclinica S.R.L. privind prelungirea termenului de

închiriere pentru spaţiul situat în Arad, Cal. Aurel Vlaicu bl. Z26, sc. D, ap. 28 şi 29, parter.


6. Solicitarea administratorului SC MINERALIA SRL privind închirierea spațiului comercial

situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

7. Solicitarea managerului de laborator al Centrului medical Unirea SRL privind închirierea

spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 08 martie

2021, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile