Convocator C.A. - 05.01.2023

Publicat 17 January 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 05 ianuarie

2023, orele 10,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza și aprobarea organigramei S.C. RECONS S.A..

2. Avizarea Raportului privind activitatea de audit public intern pe anul 2022

desfășurată în cadrul S.C. RECONS S.A..

3. Diverse.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică

pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin