Convocator C.A. - 04.10.2023

Publicat 13 October 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 04 octombrie 2023, orele 14.00, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Externalizarea serviciilor de contabilitate și semnarea contractului de prestări servicii.

2. Modificare organigramă – măsuri organizatorice.

3. Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RECONS S.A. pentru anul

2023.

4. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin