Convocator C.A. - 03.11.2023

Publicat 15 November 2023 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu

Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de

îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 01 noiembrie 2023, orele 10.00, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza Raportului Șefului Serviciului Construcții referitor la lucrările efectuate la

imobilul de pe Bulevardul Revoluției, nr. 63: copie contracte, facturi, devize/situații de lucrări.

2. Analiza activității și propuneri de activități privind Ștrandul Neptun.

3. Aprobarea documentației necesare desfășurării selecției pentru pozițiile de director

adjunct și director general ale S.C. RECONS S.A.

4. Analiza situației financiare / execuție bugetară pentru perioada 30.06.2023 -

30.09.2023.

5. Raport de activitate al conducerii executive pentru perioada 30 iunie – 30 septembrie

2023, până la data de 30 octombrie 2023.

6. Informare privind situația Patinoarului Municipal Arad înainte de deschidere (ofertă

reparații, utilaj gheață defect).

7. Informare privind dialogul cu RETIM ECOLOGIC SERVICES S.A. referitor la

deșeurile menajere din incinta Ștrandului Neptun.

8. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii

societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe

site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).


Președinte,

Hristov Constantin