Convocator C.A. -02.07.2024

Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul

Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996,

convoacă, de îndată, on-line, ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 02 iulie 2024, orele

13,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea solicitării Serviciului Transport și Ridicări Vehicule privind transformarea

postului vacant de sofer automacaragiu (cod COR 834305) în șfer auto transport rutier de

mărfuri (cod COR 833201).

2. Diverse.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul

societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedinte

Hristov Constantin