Convocator C.A. -01.11.2021

Publicat 05 noiembrie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Membrii Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-

dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr.

J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 01 noiembrie

2021, orele 14,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație a S.C. RECONS S.A.

Arad.

2. Constituirea comitetului de nominalizare și remunerare în cadrul

Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad.

3. Constituirea comitetului de audit în cadrul Consiliului de Administrație al

S.C. RECONS S.A. Arad.

4. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 01

noiembrie 2021, orele 15,00 cu următoarea ordine de zi:


1. Informare privind alegerea președintelui Consiliului de Administrație a

S.C. RECONS S.A. Arad., componența Comitetului de nominalizare și

remunerare și a Comitetului de audit din cadrul Consiliului de

Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad.

2. Fixarea remuneraţiei cuvenite pentru exerciţiul în curs a membrilor

Consiliului de Administraţie pentru mandatul 2021 – 2025.

3. Solicitarea domnului Suciu Vasile Vlad privind închirierea spațiului

situat în Arad, str. Lungă FN.

4. Solicitarea SC GENESYS MEDICAL CLINIC SRL privind

prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în

Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, ap. 34, parter.


5. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică

pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Membrii Consiliului de Administraţie

Miclea Adrian Mircea ..........................................

Hristov Constantin ................................................

Ignat Ioan...............................................................

Derzsi Csaba Tibor ...............................................

Vîlcea Dănuț Adrian .............................................