Convocator C.A. -01.10.2021

Publicat 05 noiembrie 2021 în Convocator CA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă online ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 01

octombrie 2021, orele 10,00, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


Redistribuirea sumelor din lista de investiții cu finanțare din surse proprii aferente

anului 2021, în vederea achiziționării unei Wole încărcător frontal cu cupă și lame

WL280.


Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii

societăţii, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică

pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Președinte Consiliul de Administraţie

Vasii Vasile