Convocator AGA - 31.08.2022

Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 31 august

2022, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza situației financiare a Bazinului de înot de polo la 31 iulie 2022.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va

putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta

se va întruni în data de 01 septembrie 2022, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în

municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte,

Hristov Constantin