Convocator A.G.A – 29.12.2020

Publicat 29 decembrie 2020 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de

îndată Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 29

decembrie 2020, orele 10,00, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea declanșării procedurii privind selecția membrilor Consiliului

de Administrație ai S.C. RECONS S.A. Arad.

2. Aprobare privind realizarea procedurii de selecție a candidaților pentru

funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad de către

Consiliul Local al Municipiului Arad.

3. Hotărârea nr. 371 din 30 septembrie 2020 emisă de Consiliul Local al

Municipiului Arad, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat al S.C.

Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.

4. Hotărârea nr. 454 din 23 octombrie 2020 emisă de Consiliul Local al

Municipiului Arad, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat al S.C.

Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea

ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va

întruni în data de 30 decembrie 2020, ora 10,00 la sediul societăţii, situat în municipiul

Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedintele Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile