Convocator A.G.A. – 28.04.2020

Publicat 28 April 2020 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 28 aprilie 2020, orele 12,30 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE  DE  ZI


Aprobarea suspendării  temporare a contractelor individuale de muncă  – intrarea în șomaj tehnic a unor angajați.

Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al administratorilor S.C. RECONS S.A., realizate în anul 2019.

Hotărârea nr. 101 din 28 februarie 2020 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.

Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017 al directorului general al S.C. RECONS S.A., programate pentru anul 2020.

Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Bazinului de înot de polo și a tarifelor de utilizare a acestuia.

Aprobarea tarifelor pentru utilizarea Zonelor de Agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, în perioada 2020 – 2024.

Solicitarea S.C. BIOCLINICA S.R.L. privind diminuarea cuantumului chiriei pentru spațiile comerciale situate  în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. Z26, parter și str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 17, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 29 aprilie 2020, ora 12,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.


Preşedinte  Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile