Convocator AGA 28.03.2021

Publicat 10 mai 2021 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 29 martie 2021 orele 12,45, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Solicitarea administratorului SC SYNTAX TRUST SRL privind reducerea chiriei lunare pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl 73/a, ap. 18, parter.

2. Solicitarea administratorului S.C. GRUP CONTERA S.R.L. privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 30 martie 2021, ora 12,45 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile