Convocator AGA - 27.12.2022

Publicat 17 January 2023 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 27

decembrie 2022, orele 11,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Mandatarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în

Adunarea Generală a Acționarilor la SC RECONS SA Arad pentru modificarea Actului

Constitutiv al societății în sensul majorării capitalului social


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va

putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta

se va întruni în data de 28 decembrie 2022, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în

municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte,

Hristov Constantin