Convocator AGA - 27.06.2022

Publicat 01 iulie 2022 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de

îndată Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 27 iunie

2022, orele 14,30 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de exploatare la

Ștrandul Neptun Arad.

2. Adresa nr. 3405 din 22.06.2022 emisă de administratorul SC MINERALIA

SRL privind eliberarea spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc.

B+C, ap. 34.

3. Informare privind stadiul procesual al dosarului nr.12053/55/2020 aflat pe rolul

Tribunalului Arad, Secția I civilă, cu dna. Borza Veronica.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea

ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în

data de 28 iunie 2022, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,

F.N., judeţul Arad.


Preşedinte,

Hristov Constantin