Convocator AGA - 26.05.2022

Publicat 30 mai 2022 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă

Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 26 mai 2022, orele

14,30, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2021.

2. Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2021.

3. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2021.

4. Raportul Auditorului statutar pentru anul 2021.

5. Raportul de evaluare a activității directorului general, pentru anul 2021.

6. Raport anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul 2021.

7. Raportul Administratorilor pentru anul 2021.

8. Raport de evaluare a activității Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

9. Solicitarea dl.-ui Csillag Atila privind ap. 9, situat în Arad, str. Liviu Rebreanu

nr. 92-98, bl. 100.

10. Adresa nr. 2441 din 03.05.2022 emisă de administratorul SC MINERALIA

SRL privind spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34

11. Adresa nr. 2460 din 03.05.2022 emisă de dna. Zau Sorina Diana privind ap.

25 situat în Arad, Bd. Dragalina nr. 18, bl. 33.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea

ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va

întruni în data de 27 mai 2022, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad,

Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte

Hristov Constantin