Convocator AGA 26.05.2021

Publicat 31 mai 2021 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de

îndată Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 26.05.2021

orele 11,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2020.

2. Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2020.

3. Raportul Comitetului de Audit pentru anul 2020.

4. Raportul Auditorului statutar pentru anul 2020.

5. Raportul de evaluare a activității directorului general, pentru anul 2020.

6. Raport anual cu privire la activitatea întreprinderii publice pentru anul 2020.

7.Raportul Administratorilor pentru anul 2020, în vederea înaintării la

Adunarea Generală a Acţionarilor pentru aprobare şi descărcarea de gestiune a

Consiliului de Administraţie şi a directorului general.

8. Cererile de prelungire a duratei contractelor de închiriere privind

apartamentele 8,9,10,11 și 12 din Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100, locuinţe

care aparţin societăţii.

9. Solicitarea domnului Șulumberchean Claudiu – Daniel privind închirierea

unui apartament cu o cameră în Arad, str. Liviu Rebreanu nr. 92-98, bl. 100.


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile