Convocator AGA - 25.02.2022

Publicat 01 martie 2022 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă

Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 25 februarie 2022,

orele 14,00, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Noul Regulament al Serviciului de administrare a parcărilor cu plată amenajate pe

domeniul public și privat al Municipiului Arad.

2. Modificarea Regulamentului Serviciului de ridicare, transport, depozitare și

eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă precum și a

vehiculelor fără stăpân și abandonate pe domeniul public sau privat al Statului

Român sau al Municipiului Arad.

3. Noul Regulament al serviciului de administrare a parcărilor de reședință din

Municipiul Arad.

4. Noul Regulament al serviciului de administrare a parcărilor tip Fast Park din

Municipiul Arad.

5. Aprobarea caietului de sarcini privind achitarea tarifului de parcare cu plată.

6. Analiza cheltuielilor efectuate de societate pentru energie în anul 2020 și 2021,

precum și impactul acestor cheltuieli în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul

2022, modalități de reducere a cheltuielilor.

7. Informare privind auditul de mediu pentru stația de sortare deșeuri a societății.

8. Informare privind situația veniturilor și cheltuielilor la nivel de societate pentru

anul 2021.

9. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2022.

10. Adresa nr. 722 din 31.01.2022 emisă de către administratorul SC MINERALIA

SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-76, bl. U6, sc. A-

B, ap. 19 și panoul publicitar situat pe terasa spațiului.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 28

februarie 2022, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul

Arad.


Preşedinte

Hristov Constantin