Convocator AGA - 24.11.2021

Convocator AGA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., convoacă de

îndată ședința Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în

data de 24.11.2021 orele 15,30, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN,

cu următoarea:


ORDINE DE ZI


Completarea actului constitutiv al societății cu noi activități.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nu se va

putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va

întruni în data de 25.11.2021, ora 15,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu

Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte,

Hristov Constantin