Convocator AGA – 23.09.2020

Publicat 23 septembrie 2020 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de

Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 22 septembrie

2020, orele 9,15 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza economico –financiară a societăţii la 30.06.2020.

2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2020.

3. Adresa nr. 3466 din 18.09.2020 emisă de Compartimentul Contencios

Juridic privind acțiunea înaintată de dna. Borza Veronica referitor la imobilul situat în

Arad, str. Lungă FN.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea

ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va

întruni în data de 23.09.2020, ora 9,15,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad,

Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedintele Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile