Convocator AGA - 22.11.2021

Publicat 16 decembrie 2021 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A., convoacă

ședința Adunării Generale a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 22.11.2021

orele 15,00, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor de performanță financiari și

nefinanciari rezultați din planul de administrare al Consiliului de Administrație pentru

mandatul 2021 – 2025.


2. Aprobarea tarifelor de închiriere pentru spațiile comerciale și


spațiile de depozitare aflate în proprietatea SC RECONS SA.


3. Aprobarea tarifelor de exploatare a Patinoarului Municipal Arad,


menționate în nota de fundamentare nr. 5995 din 12.11.2021.


4. Adresa nr. 6060 din 16.11.2021 privind aprobarea Actului


Constitutiv al SC RECONS SA.


5. Adresa nr. 5839 din 03.11.2021 emisă de administratorul SC

SUMAR TEX SRL privind închirierea spațiului comercial situat în Arad, Bd. Revoluției

nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.


6. Adresa nr. 5845 din 03.11.2021 emisă de administratorul SC

MINERALIA SRL privind panoul publicitar situat pe terasa spațiului comercial situat în

Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 60-78, bl. U6, ap. 19, parter.


7. Asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de


Administrație a SC RECONS SA.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de

23.11.2022, ora 15,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte,

Hristov Constantin