Convocator A.G.A – 21.12.2020

Publicat 21 December 2020 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în

Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu

nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 21.12.2020,

orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Solicitarea dlui. Chișcan Mihai Dan privind spațiul comercial situat în Arad,

str. Clujului nr. 198, bl. 82/A, ap. 17.

2. Solicitarea SC AMT TOURER BUSINESS SRL privind spațíul comercial

situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 18.

3. Adresa nr. 4833 din 14.12.2020 emisă de către Clubul Sportiv Municipal Arad

privind modificarea tarifului de utilizare pentru cluburile sportive la Bazinul de înot de

polo.

4. Adresa nr. 4847 din 15.12.2020 emisă de către Compartimentul Financiar de

Gestiune privind aplicarea prețului de abonament individual aprobat în Anexa 2 la

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo şi sportivilor de

performanţă legitimaţi la cluburile sportive aparţinând Ministerului Tineretului şi

Sportului şi/sau Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

5. Adresa nr. 4848 din 15.12.2020 emisă de către Compartimentul Financiar de

Gestiune privind contractele de închiriere a căsuțelor și a terenului aferent la Ștrandul

Neptun Arad.

6. Raportul privind activitatea de audit public intern pe anul 2020.

7. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,

conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se

publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).


Preşedintele Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile