Convocator AGA - 21.10.2021

Publicat 05 November 2021 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Reprezentanții Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acâionarilor la S.C.

RECONS S.A., convoacă ședința Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC

RECONS SA Arad, în data de 21.10.2021 orele 16,00, la sediul societăţii din Arad, B-

dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Revocarea membrilor consiliului de administrație la SC Recons SA Arad.

2.Numirea noilor membrii ai consiliului de administrație la SC Recons SA Arad.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu se

va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii,

aceasta se va întruni în data de 22 octombrie 2021, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în

municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile