Convocator AGA - 20.06.2022

Publicat 01 iulie 2022 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de

îndată Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 20 iunie

2022, orele 13,30 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI

Completarea actului constitutiv cu coduri CAEN.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea

ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va

întruni în data de 21 iunie 2022, ora 13,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad,

Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte

Hristov Constantin