Convocator A.G.A. – 19.10.2020

Publicat 19 octombrie 2020 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de

îndată Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 19

octombrie 2020, orele 13,15, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu

următoarea:


ORDINEA DE ZI


Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al SC RECONS SA

Arad pentru anul 2020.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea

ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va

întruni în data de 20 octombrie 2020, ora 13,15 la sediul societăţii, situat în municipiul

Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedintele Consiliului de Administraţie,Vasii Vasile