Convocator AGA - 17.03.2022

Publicat 18 martie 2022 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă

Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 17 martie 2022,

orele 14,30, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea programului anual al achizițiilor publice, cu finanțare din

surse proprii și cu finanțare din surse de la bugetul local, pentru anul 2022.

2. Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli al S.C.

RECONS S.A., pentru anul 2022.

3. Aprobarea tarifului pentru închirierea unei suprafețe în incinta spațiilor

proprii sau aflate în administrarea SC RECONS SA, pentru amplasarea unor aparate

automate de furnizare suc, dulciuri, cafea, etc.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea

ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va

întruni în data de 18 martie 2022, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad,

Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte


Hristov Constantin