Convocator A.G.A – 16.03.2020

Publicat 16 martie 2020 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 16 martie 2020, orele 14,30 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE  DE  ZI


Strategia de contractare privind achiziția publică având ca obiect ,, Proiectare, asistența tehnică proiectant și execuție lucrări pentru obiectivul REPARAȚIE CAPITALĂ STAȚIE DE SORTARE, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INSTALAȚIILOR, DOTĂRILOR ȘI A SPAȚIILOR AFERENTE ( ZONA CET).”

Renunțarea la închiriere a spațiului comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 17 martie 2020, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.


Preşedintele  Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile