Convocator AGA – 14.05.2020

Publicat 14 mai 2020 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de îndată  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 14 mai 2020, orele 15,30, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE  DE  ZI


Aprobarea prelungirii suspendării temporare a contractelor individuale de muncă  – intrarea în șomaj tehnic a unor angajați.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 15 mai 2020, ora 15,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.


Preşedintele  Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile