Convocator AGA - 13.09.2021

Publicat 16 November 2021 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de

îndată Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 13.09.2021

orele 14,30, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în anexa nr. 1

și anexa nr. 2 la contractul de mandat al administratorilor S.C. RECONS S.A., realizate în

anul 2020.


2. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în anexa nr. 1

și anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017 al directorului general al S.C.

RECONS S.A., programate pentru anul 2021.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea

ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va

întruni în data de 14 septembrie 2021, ora 14,30 la sediul societăţii, situat în municipiul

Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte Consiliul de Administraţie,


Vasii Vasile