Convocator AGA - 11.07.2022

Publicat 13 iulie 2022 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de

îndată Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 11 iulie

2022, orele 11,30 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI

1. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de


exploatare la Ștrandul Neptun Arad.

2. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de

exploatare la Bazinul de Înot de Polo.


3. Reanalizarea propunerii de ajustare/modificare a tarifelor de


exploatare la Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman.


4. Aprobarea tarifelor de închiriere pentru evenimentele organizate la


Stadionul Municipal Arena Francisc Neuman.


5. Adresa nr. 3593 din 01.07.2022 emisă de Șeful Stației de sortare

deșeuri reciclabile Arad, privind aprobarea majorării/ajustării tarifului pentru serviciile

prestate în cadrul Stației de Sortare Deșeuri Reciclabile Arad.


6. Dispoziția nr. 1492 din 30.06.2022 emisă de Primăria Municipiului

Arad privind constituirea Comisiei de avizare, în vederea numirii auditorului public

intern la S.C. RECONS S.A. Arad.


7. Adresa nr. 3481 din 27.06.2022 emisă de Autoritatea Națională

pentru Restituirea Proprietăților, referitor la soluționarea dosarelor privind finalizarea

procesului de restituire a imobilelor în favoarea domnului Heim Iuliu Antoniu Francisc.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de

12 iulie 2022, ora 11,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N.,

judeţul Arad.


Preşedinte,

Hristov Constantin