Convocator A.G.A. - 10.08.2021

Publicat 11 august 2021 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă

Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 10.08.2021 orele

15,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza economico –financiară a societăţii la 30.06.2021.

2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2021.

3. Solicitarea dnei. Filip Aneta Beatrice privind prelungirea contractului de

închiriere pentru spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lunga FN.

4. Solicitarea administratorului SC HANIA ROUTE SRL privind prelungirea

contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5,

bl. 5, ap. 34 precum și acordul SC RECONS SA de renovare a acestuia.

5. Solicitarea SC RAULALIM SRL privind prelungirea contractului de

închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 18 și

19, parter.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în

conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de

11.08.2021, ora 15,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedintele Consiliului de Administraţie,


Vasii Vasile