Convocator AGA - 09.08.2022

Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 09 august

2022, orele 15,30 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Analiza economico –financiară a societății la 30.06.2022.

2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2022.

3. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță

ale Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

4. Avizarea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în Anexa nr. 1

și Anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655 din 05 iulie 2017 al directorului general al

S.C. RECONS S.A. Arad, programate pentru anul 2022.

5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului

general pentru lunile ianuarie – iunie 2022, conform contractulului de mandat nr. 2655

din 05 iulie 2017.

6. Completarea Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea

ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în

data de 10 august 2022, ora 15,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,

F.N., judeţul Arad.


Preşedinte,

Hristov Constantin