Convocator AGA - 07.12.2022

Publicat 11 decembrie 2022 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 07

decembrie 2022, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022

al S.C. RECONS S.A. înaintat conform referatului nr. 7033 din data de 05.12.2022.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va

putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta

se va întruni în data de 08 decembrie 2022, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în

municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte,

Hristov Constantin