Convocator AGA - 06.04.2022

Publicat 13 aprilie 2022 în Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă

Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 06 aprilie 2022,

orele 13,30, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea tarifelor de exploatare a Zonelor de agrement -Ștrandul Neptun

Arad, propuse în nota de fundamentare nr. 1795 din 29.03.2022.

2. Aprobarea tarifelor de exploatare a Bazinului de Înot de Polo, propuse în nota

de fundamentare nr. 1796 din 29.03.2022.

3. Aprobarea tarifelor de exploatare a Stadionului Municipal Arena Francisc

Neuman, propuse în nota de fundamentare nr. 1797 din 29.03.2022.

4. Solicitarea administratorului SC MINERALIA SRL privind prelungirea

termenului de închiriere pentru spațiile comerciale situate în Arad str. Clujului nr. 194, bl.

73/a, ap. 17, parter.

5. Solicitarea administratorului SC AISHA CAFFE SRL privind prelungirea

termenului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl.

82, sc. A, ap. 17, parter.

6. Solicitarea administratorului SC SYNTAX TRUST SRL privind prelungirea

termenului de închiriere pentru spațiul comercial situat în Arad, str. Clujului nr. 194, bl.

73/A, ap. 18, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea

ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va

întruni în data de 07 aprilie 2022, ora 13,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad,

Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte

Hristov Constantin