Convocator AGA - 05.12.2022

Convocator AGA

CONVOCATOR


Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 05

decembriet 2022, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu

următoarea:


ORDINE DE ZI


1. Aprobarea H.C.L.M. Arad nr. 651 din 28 noiembrie 2022 privind stabilirea

tarifelor aferente Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman, înregistrată la S.C.

RECONS S.A. cu nr. 7022/05.12.2022.

2. Aprobarea H.C.L.M. Arad nr. 652 din 28 noiembrie 2022 privind stabilirea

tarifelor aferente Bazinului de înot de polo înregistrată la S.C. RECONS S.A. cu nr.

7021/05.12.2022.

3. Aprobarea H.C.L.M. Arad nr. 653 din 28 noiembrie 2022 privind stabilirea

tarifelor aferente zonei de agrement Ștrandul Neptun Arad înregistrată la S.C. RECONS

S.A. cu nr. 7020/05.12.2022.


În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va

putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta

se va întruni în data de 05 decembrie 2022, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în

municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.


Preşedinte,

Hristov Constantin