ANUNT LICITATIE STRAND 23.05.2024

Publicat 17 May 2024 în Licitații

Anunț reluare licitație căsuțe de agrement


Ștrand Neptun Arad


S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, b-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257-

281386, punct de lucru Ștrandul Neptun Arad, telefon 0757038901, în baza H.C.L.M.

Arad 511 din 30.09.2019, HCLM Arad nr. 653 din 28 noiembrie 2022, având in

vedere că la licitația publică organizată in data de 25.04.2024 nu au fost adjudecate

toate căsuțele de agrement ofertate, organizează, în data de 23.05.2024 de la ora

12.00, licitație publică în vederea închirierii următoarelor căsuțe de agrement din

incinta Ștrandului Neptun.


Locația pentru desfășurarea licitației - Ștrand Neptun.

Spațiile licitate se pot vizualiza la fața locului, Ștrandul Neptun până în data de

22.05.2024, în intervalul orar 9:30 – 15:00.

În caz de neadjudecare / renunțarea unor adjudecatari la contractul de închiriere

a unor căsuțe/spații, licitația se va repeta săptămânal, în fiecare zi de Joi, de la ora

11:00.

Cererile pentru înscrierea la licitație, Garanția de participare în cuantum de 300

euro/căsuță, însoțite o copie de pe cartea de identitate / Certificat de înregistrare ORC

se depun direct la Administrația Ștrandului Neptun sau la adresa de email

strand@reconsarad.ro până în data de 22.05.2024 orele 15.00

Informații suplimentare și consultarea regulamentului de participare pot fi

obținute direct la Administrația Ștrandului Neptun, telefon 0757038901 în intervalul


orar 09.00 – 15.00 si pe site-ul societății https://www.reconsarad.ro/