Parcări cu Plată

Eliberarea Abonamentelor de parcare , Legitimatiilor card pentru persoanele cu dizabilitati si Legea 118,  precum si incarcarile de carduri se realizeaza atat la sediul nostru din Micalaca cat si la Punctul de lucru din Vlaicu

Procesele verbale de constatare ale amenzilor de parcare se trimit la adresa unde este înmatriculat atutoturismul, și în termen de 15 zile de la primire se va achita jumătate din suma minimă, respectiv 50 de lei, la Casieria Primăriei, sau într-un cont bancar specificat pe Procesul Verbal.

Intocmirea Proceselor verbale de constatare ale amenzilor de parcare, se realizeaza exclusiv, la sediul Recons S.A. din Micalaca, Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, de luni până vineri, între orele 08:00 – 08:30, respectiv între orele 12:30 – 13:00, în funție de ce este scris pe nota de constatare în colțul din dreapta sus.

Cerere tip Card Handicap
Cerere tip Lege 118/1990
Regulament Parcări cu Plată
HCML 377/2019
Perioadă ZONA A ZONA B și C
01.05 – 30.09
Luni – Vineri 08:00 – 21:00 08:00 – 18:00
Sâmbătă 08:00 – 14:00 08:00 – 14:00
01.10 – 30.04
Luni – Vineri 08:00 – 18:00 08:00 – 18:00
Sâmbătă 08:00 – 14:00 08:00 – 14:00
Durată Minute Tarife ZONA A (lei) Tarife ZONA B (lei) Tarife ZONA C (lei)
30 1,5 1,0  –
60 2,5 2,0 2,0
120 4,0 3,0 3,0
180 7,5 5,0  7,0
240 10 8,0 7,0
300 13 11 7,0
360 16 13 7,0
420 20 15 7,0
480 20 15 7,0
540 20 15 7,0
600 20 15 7,0
Tichet pe zi 20 (valabil ZONA A și B) 15 (valabil ZONA B și C) 7,0 (valabil ZONA C)

Durată Minute Tarife ZONA A Tarife ZONA B Tarife ZONA C Observații
60 0,50 EUR + TVA 0,40 EUR + TVA 0,20 EUR + TVA TVA aferent serviciului prestat de operator de telefonie mobila
120 0,80 EUR + TVA 0,65 EUR + TVA 0,40 EUR + TVA TVA aferent serviciului prestat de operator de telefonie mobila
PLĂTEȘTE PARCAREA ACUM
Durată Rezervare ZONA A (lei) Rezervare ZONA B (lei) Rezervare ZONA C (lei)
1 Lună 400 350  250
1 Trimestru 1080 945 700
1 An 3.456 3.024 2.000

Rezervare Bulevardul Revoluției

Durată Tarife (lei)
1 Lună 900
1 Trimestru 2.700
1 An 10.800

a) Pentru rezidenți, persoane fizice (exclus persoane fizice autorizate) pe o stradă

Durată Abonament ZONA A (lei) Abonament ZONA B (lei) Abonament ZONA C (lei)
1 Lună 22 18 16
1 Trimestru 60 50 43
1 An 190 160 124

b) Pentru nerezidenți, persoane fizice și persoane juridice pe o stradă

Durată Abonament ZONA A (lei) Abonament ZONA B (lei) Abonament ZONA C (lei)
1 Lună 250 200 100
1 Trimestru 675 540 270
1 An 2.160 1.728 860

c) Pentru persoane fizice și persoane juridice pe toate strazile

Durată Abonament ZONA A (lei) Abonament ZONA B (lei) Abonament ZONA C (lei)
1 Lună 600 450 300
1 Trimestru 1.620 1.215 800
1 An 5.184 3.888 2.500

d) Pentru medici de familie pe toate strazile

Durată Abonament ZONA A (lei) Abonament ZONA B (lei) Abonament ZONA C (lei)
1 Lună 80 60 50
1 Trimestru 216 162 140
1 An 691,2 518,4 450

e) Pentru autoturismele aparținătoare instituțiilor publice și persoanele juridice care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată

Durată Abonament ZONA A (lei) Abonament ZONA B (lei) Abonament ZONA C (lei)
1 Lună 150 120 90
1 Trimestru 400 300 220
1 An 1200 900 650

f) Pentru autoturismele societăților care desfășoară activități de interes public

Durată Abonament ZONA A (lei) Abonament ZONA B (lei) Abonament ZONA C (lei)
1 Lună 200 150 100
1 Trimestru 400 300 200
1 An 1200 900 600

g) Pentru autoturismele aparținătoare angajaților instituțiilor publice sau societăților comerciale care au sediul sau punct de lucru situat în zona sistemului de parcare cu plată

Durată Abonament ZONA A (lei) Abonament ZONA B (lei) Abonament ZONA C (lei)
1 Lună 100 80 60
1 Trimestru 250 180 140
1 An 800 600 450

Străzi cuprinse în sistemul de parcare cu plată din Municipiul Arad

1. str. Emanuel Gojdu – tronson cuprins între str. Ecaterina Teodoroiu şi str.Tribunul Buteanu
2. str. E. Teodoroiu
3. str. V. Goldiş
4. str. L. Blaga
5. str. V. Alecsandri
6. str. Horia- tronson cuprins între str. Episcopiei şi str. Octavian Goga
7. str. Ghe. Popa de Teiuş
8. Piaţa Mihai Viteazul
9. str. Crişan
10. B-dul Revoluţiei (de la Piaţa Gării până la Tribunul Dobra)
11. str. I.C. Brătianu
12. str. N. Grigorescu
13. str. Blajului
14. str. Romul Veliciu
15. str. Xenopol
16. str. Decembrie 1918
17. str. Unirii
18. str. N. Bălcescu- tronson B-dul Revoluţiei – B-dul Gen. Dragalina
19. B-dul Decebal
20. B-dul General V. Milea
21. P-ţa Avram Iancu
22. P-ţa Catedralei
23. str. Ilarie Chendi
24. P-ţa Luther
25. Str. Corneliu Coposu
26. Parcarea din zona casei sindicatelor de pe str. Corneliu Coposu

CU SISTEM DE PLATA EXCLUSIV PRIN SMS SI ABONAMENTE:

27.Aradul Nou – tronsonul Calea Timisorii Nr. 26-54, respectiv Calea Timisorii Nr. 35-59
28.B-dul Iuliu Maniu

1. Piaţa Gării
2. str. Miron Costin
3. str. Nelu Aristide Dragomir – tronson B-dul Revoluţiei şi str. M. Costin
4. str. St. A. Doinaş
5. str. T. Vladimirescu
6. str. A. Mureşanu – între B-dul Revoluţiei şi str. St. A. Doinaş
7. str. Elena Ghiba Birta
8. Piaţa Spitalului -parcarea din faţa blocurilor
9. str. Gh. Coşbuc
10. str. I. Sava
11. str. O. Goga- între str. Mărăşeşti şi str. Horia
12.str. Episcopiei – între str. Mărăşeşti şi str. Horia
13. str. Ştefan Cicio Pop
14. str. I. Georgescu
15. str. M. Eminescu – tronson str. Vârful cu Dor – B-dul Revoluţiei
16. str. Calvin
17. str. Grigore Alexandrescu- între str. Cozia şi str. Ghe. Bariţiu
18. str. Aviator Georgescu – între b-dul Gen. Dragalina şi b-dul Decebal
19. str. Cloşca
20. str. M. Stănescu
21. str. I. Andreescu
22. str. Gen. Traian Moşoiu
23. str. P-ţa Caius Iacob
24. Splaiul General Praporgescu – între str. N. Grigorescu şi str. D. Bolintineanu
25. str. Salacz Gyula
26. Parcul Reconcilierii
27. B-dul General Dragalina
28. B-dul Revoluţiei – zona medianei
29. Parcarea amenajata în afara părţii carosabile din zona patinoarului de pe strada Cetăţii
30. Parcările din zona si incinta Strandului Neptun Arad

CU SISTEM DE PLATA EXCLUSIV PRIN SMS SI ABONAMENTE:

31. Calea Radnei
32. Cocorilor
33. Calea Romanilor
34. str. Pădurii
35. str. Andrei Saguna
36. str. Vicenţiu Babeş
37. str. Mărăşeşti
38. str. Petru Rares
39. Calea Aurel Vlaicu ( UTA-Fortuna)
40. Parcul 23 august

1. Calea Victoriei

CU SISTEM DE PLATA EXCLUSIV PRIN SMS SI ABONAMENTE:

2. Str. Dorobantilor

Acte necesare pentru eliberarea de abonamente

 • Actul de identitate care să facă dovada că solicitantul îşi are domiciliul pe strada pentru care solicită abonamentul
 • Contractul de închiriere vizat de Administraţia Financiară în cazul în care este chiriaş al unui imobil situat pe strada pentru care solicită abonamentul, extras de carte funciară cu termen de valabilitate până în 30 de zile de la data solicitării prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului, indiferent de adresa din actul de identitate
 • Certificatul de inmatriculare ( Talon-ul) vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului
 • Procură notarială de dare în folosinţă a autovehiculului încheiată între proprietar şi solicitantul abonamentului
 • Actul de identitate
 • Certificatul de inmatriculare ( Talon-ul) vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului
 • Codul unic de înregistrare a firmei
 • Actul de identitate
 • Certificatul de inmatriculare ( Talon-ul) vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului
 • Codul unic de înregistrare a firmei
 • Dovada calităţii de medic de familie
 • Dovada listei pacienţilor domiciliaţi în zone de parcare, avizată de Casa de Asigurări de Sănătate pe anul în curs
 • Vehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie proprietatea solicitantului sau să îi fie dat în folosinţă prin procură încheiată de proprietar, împrejurare dovedită cu certificatul de înmatriculare şi procură, când este cazul.

În cazul în care solicitantul este proprietar şi/sau utilizator al mai multor vehicule, abonamentul se va elibera pentru un singur vehicul

 • Actul de identitate
 • Codul unic de înregistrare a firmei

Pentru rezervarea locurilor de parcare, solicitantul încheie un contract de rezervare cu S.C.Recons S.A. în urma unei cereri depuse în prealabil.

Veteranilor de război şi beneficiarii Decretului- Lege nr.118/1990.

 • Actul de identitate
 • Certificatul de inmatriculare ( talonul) vehiculului prin care se dovedeşte proprietatea solicitantului sau procură notarială de dare în folosinţă a autovehiculului încheiată între proprietar şi solicitantul gratuităţii

Inscrisuri prin care se dovedeste calitatea de veteran de razboi sau beneficiar al Legii 118/1990

Acte necesare pentru eliberarea unui card legitimaţie pentru persoane cu handicap conform L. nr. 448/2006

Cerere tip –> Descarcă de aici
Decizia de de încadrare în grad de handicap
Actul de identitate
Poză tip buletin
In cazul reprezentantului legal Dispoziţia privind instituirea curatelei
Legitimație-card anterior (dacă este cazul) – în original –

Serviciul Parcari si Ridicari vehicule MICALACA

B-dul Iuliu Maniu nr. FN
Tel : +40.257.252.100

Serviciul Parcari de Reședință – Punct de lucru: Calea Aurel Vlaicu

Bl. Z20 Ap.34 Parter
Tel : +40.257.280.097