Loading...
Acasă2019-07-02T10:38:03+00:00

Servicii Oferite

Anunțuri / Comunicate

Anunț recrutare personal

December 5th, 2019|

S.C. RECONS S.A.ARAD 

Recrutează personal în vederea angajării pe postul de FEMEIE DE SERVICIU COR 911201, în cadrul societății, pe perioadă determinată.

       Condiții de participare:

– studii generale cu certificat de absolvire;

– curs de igienă sanitară;

– expereriență în domeniu, constituie avantaj:

        Se oferă:

  • pachet salarial
  • tichete de masă

Pentru relații și depuneri de CV-uri

  • sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, între orele 8,00-16,00
  • E-mail societății office@reconsarad.ro sau la telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00.

Convocator A.G.A.

December 4th, 2019|

CONVOCATOR A.G.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 29 noiembrie 2019, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

 ORDINE DE ZI

  1. Adresa nr. 5497 din 18 noiembrie 2019 emisă de Compartimentul Contencios Juridic privind dosarul nr. 4541/108/2017 reclamant Heim Iuliu Antoniu Francisc în contradictoriu cu pârâții Municipiul Arad prin primar, Primarul Municipiului Arad, S.C. RECONS S.A. și A.A.A.S. ( AVAS ) București.
  2. Cererea nr. 5391 din 12 noiembrie 2019 emisă de administratorul SC Ramona SRL privind spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 02 decembrie 2019, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

 

Preşedintele Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile

Convocator C.A.

December 4th, 2019|

    CONVOCATOR C.A.

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 29 noiembrie 2019, orele 12,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

  1. Adresa nr. 5497 din 18 noiembrie 2019 emisă de Compartimentul Contencios Juridic privind dosarul nr. 4541/108/2017 reclamant Heim Iuliu Antoniu Francisc în contradictoriu cu pârâții Municipiul Arad prin primar, Primarul Municipiului Arad, S.C. RECONS S.A. și A.A.A.S. ( AVAS ) București.
  2. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 29 noiembrie 2019, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi: –  Adresa nr. 5497 din 18 noiembrie 2019 emisă de Compartimentul Contencios Juridic privind dosarul nr. 4541/108/2017 reclamant Heim Iuliu Antoniu Francisc în contradictoriu cu pârâții Municipiul Arad prin primar, Primarul Municipiului Arad, S.C. RECONS S.A. și A.A.A.S. ( AVAS ) București.- Cererea nr. 5391 din 12 noiembrie 2019 emisă de administratorul SC Ramona SRL privind spațiul situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 02 decembrie 2019, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

  1.  Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedintele Consiliului de Administraţie

 Vasii Vasile