NOU! Plata parcărilor rezidențiale se poate face online!

Plătește acum!
Plătește parcarea
Plată parcare rezidențială
Plătește o amendă
Ți-a fost ridicată mașina?
Sună acum

Servicii oferite

Parcări cu plată
Informații despre abonamente parcare, carduri parcare, rezervări.
Parcări cu reședință
Informații despre închirierea locurilor de parcare de reședință.
Ridicări vehicule
Informații despre ridicări, mutări, transport utilaje, autovehicule
Ștrandul Neptun
Închiriem spații comerciale, terase și căsuțe de agrement din incinta Ștrandului Neptun.
Patinoar
Închiriem teren de fotbal în incinta patinoarului municipal.
Noutăți
Anunț reluare licitație căsuțe de agrement
Ștrand Neptun Arad
S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, b-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257- 281386, punct de lucru Ștrandul Neptun Arad, telefon 0757038901, în baza H.C.L.M. Arad 511 din 30.09.2019, HCLM Arad nr. 653 din 28 noiembrie 2022, având in vedere că la licitația publică organizată in data de 23.05.2024 nu au fost adjudecate toate căsuțele de agrement ofertate, organizează, în data de 20.06.2024...
ANUNȚ LICITAȚIE SPAȚII COMERCIALE CU ALTA DESTINAȚIE
ȘTRAND NEPTUN ARAD
S.C. RECONS S.A., punct de lucru Ștrandul Neptun Arad, telefon 0757038901, organizează, în data de miercuri, 05.06.2024 de la ora 10.00, licitație publică, în vederea închirierii următoarelor spații cu altă destinație din incinta Ștrandului Neptun: Nr. crt. Denumirea spațiului Suprafața Preț pornire licitație 1. Spațiu cu alta destinație - Zona 1 bazine 250 mp 2,5 euro/mp/lună
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 27 mai 2024, orele 13,00, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
C O N V O C A T O R
Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7): ”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă, de îndată, ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va...
C O N V O C A T O R
Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7): ”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă, de îndată, ședința Adunării Generale ordinare a Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va...
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, ședința Consiliului de Administrație în data de 16 mai 2024, orele 13.00, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
Anunț reluare licitație căsuțe de agrement
Ștrand Neptun Arad
S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, b-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257- 281386, punct de lucru Ștrandul Neptun Arad, telefon 0757038901, în baza H.C.L.M. Arad 511 din 30.09.2019, HCLM Arad nr. 653 din 28 noiembrie 2022, având in vedere că la licitația publică organizată in data de 25.04.2024 nu au fost adjudecate toate căsuțele de agrement ofertate, organizează, în data de 23.05.2024...
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, ședința Consiliului de Administrație în data de 29 aprilie 2024, orele 13.00, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de îndată, on-line, ședința Consiliului de Administrație în data de 18 aprilie 2024, orele 13.00, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 11 aprilie 2024, orele 13.00, cu următoarea:
ORDINE DE ZI

Toate anunțurile și licitațiile