Plătește parcarea
Plătește o amendă
Ți-a fost ridicată mașina?
Sună acum
Direcții hartă

Servicii oferite

Parcări cu plată
Informații despre abonamente parcare, carduri parcare, rezervări.
Parcări cu reședință
Informații despre închirierea locurilor de parcare de reședință.
Ridicări vehicule
Informații despre ridicări, mutări, transport utilaje, autovehicule
Ștrandul Neptun
Închiriem spații comerciale, terase și căsuțe de agrement din incinta Ștrandului Neptun.
Patinoar
Închiriem teren de fotbal în incinta patinoarului municipal.
Bazin de înot de polo
Baza sportivă cuprinde o tribună cu 400 de locuri, vestiare și cabine de duș.
Noutăți
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă de îndată ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 07 iunie 2022, orele 8,30, cu următoarea:
ORDINE DE ZI 1. Completarea actului constitutiv cu coduri CAEN. 2. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 07 iunie 2022, orele 9,00 cu următoarea ordine de...
CONVOCATOR
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 07 iunie 2022, orele 9,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:
ORDINE DE ZI Completarea actului constitutiv cu coduri CAEN.
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 26 mai 2022, orele 13,00, cu următoarea:
ORDINE DE ZI 1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru lunile august – decembrie 2021, conform contractului de mandat nr. 2655 din 05.07.2017....
CONVOCATOR
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 26 mai 2022, orele 14,30, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
SC RECONS SA cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257/281386, fax: 0257/281458, organizează la sediul societății în data de 02.06.2022, ora 10.00, licitație deschisă în vederea închirierii spațiului comercial în suprafaţă de 143 mp, situat în Arad, Str. Pionierilor, nr.44, Bl.81/a, Ap.18, parter . În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi, orele 10.00, la sediul societății. Înscrierea la licitație se va putea face in fiecare...
MUNICIPIUL ARAD Nr. 38370/10.05.2022
Anunt privind selectia a 3 (trei) administratori
pentru completarea numarului de membri ai consiliului de administratie
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă ședinţa Consiliului de Administraţie în data de 28 aprilie 2022, orele 13,30, cu următoarea:
ORDINE DE ZI 1. Asigurarea de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație al SC RECONS SA Arad. 2. Adresa nr. 2239 din 19 aprilie 2022 emisă de Comitetul de nominalizare...
CONVOCATOR
Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 28 aprilie 2022, orele 14,30, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:
ORDINE DE ZI

Toate anunțurile și licitațiile