Loading...
Acasă2018-08-02T11:24:39+03:00

Servicii Oferite

Anunțuri / Comunicate

Convocator AGA

mai 9th, 2019|

CONVOCATOR

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  de îndată Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 10 mai 2019, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

           

     ORDINE  DE  ZI

 

  1.   Analiza preluării Bazinului de înot de Polo Subcetate în vederea întreținerii acestuia.
  2.    Aprobarea prețurilor necesare pentru desfășurarea  activității la Bazinul înot de Polo Subcetate.

 

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale  a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  13.05.2019, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 

Preşedintele  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile

Convocator C.A.

mai 9th, 2019|

CONVOCATOR C.A.

 

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 10.05.2019, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

 

  1. Analiza preluării Bazinului de înot de Polo Subcetate în vederea întreținerii acestuia.
  2. Stabilirea prețurilor necesare pentru desfășurarea activității la Bazinul înot de Polo Subcetate.
  3. Convocarea de îndată a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 10.05.2019, orele 14,00 cu următoarea ordine de zi:
  4. Analiza preluării Bazinului de înot de Polo Subcetate în vederea întreținerii acestuia.
  5. Aprobarea prețurilor necesare pentru desfășurarea  activității la Bazinul înot de Polo Subcetate.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale  a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  13.05.2019, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

  1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

 Preşedintele Consiliului de Administraţie,

                                                                                 Jr. Vasii Vasile

Anunt Licitatie

aprilie 10th, 2019|

ANUNT LICITATIE

 

SC RECONS SA cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257/281386, fax: 0257/281458, organizează la sediul societății în data de 08.04.2019, ora 11:00, licitație deschisă în vederea închirierii spațiului cu destinația de depozit, situat în Arad, Strada Lungă FN,  după cum urmează:

– Strada Lungă FN, parter – suprafața 105,02 mp disponibil de la data anuntului.

– Strada Lungă FN, parter – suprafața 176,56 mp disponibil de la data anuntului.

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de luni, orele 11:00, la sediul societății.

Înscrierea la licitație se va face pană în data de 08.04.2019, orele 10:00, iar caietele de sarcini se pot ridica de la secretariatul societății.

 

________________________________________________________________

 

 

Director general,                                                                   Director economic,

Ing. Mehelean Nicolae                                                          Ec. Ardelean Cornelia

PLĂTEȘTE PARCAREA

Ți-a fost ridicată mașina?

SUNĂ ACUM

DIRECȚII HARTĂ

close-link