NOU! Plata parcărilor rezidențiale se poate face online!

Plătește acum!
Plătește parcarea
Plată parcare rezidențială
Plătește o amendă
Ți-a fost ridicată mașina?
Sună acum

Servicii oferite

Parcări cu plată
Informații despre abonamente parcare, carduri parcare, rezervări.
Parcări cu reședință
Informații despre închirierea locurilor de parcare de reședință.
Ridicări vehicule
Informații despre ridicări, mutări, transport utilaje, autovehicule
Ștrandul Neptun
Închiriem spații comerciale, terase și căsuțe de agrement din incinta Ștrandului Neptun.
Patinoar
Închiriem teren de fotbal în incinta patinoarului municipal.
Bazin de înot de polo
Baza sportivă cuprinde o tribună cu 400 de locuri, vestiare și cabine de duș.
Noutăți
Proiectul Componentei inițiale a planului de selecție a unui membru al consiliului de administrație de la SC Recons SA Arad, pentru ocuparea postului vacant
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 05 septembrie 2023, orele 13.00, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
ANUNT DE RECRUTARE - Stiv Mec Util Necalif Sudor Instal Sanit Necal
C O N V O C A T O R
Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7): ”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă, de îndată, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va...
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 09 august 2023, orele 13.00, cu următoarea:
ORDINE DE ZI 1. Avizarea bilanțului contabil la 30.06.2023. 2. Execuției bugetare la 30.06.023. 3. Rectificare Program Anual de Achiziții publice 2023. 4. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor...
ANUNT DE RECRUTARE - Ing Constructor SCR și Funcț Admin Resurse Umane 28.08.2023
Anunț Licitație Căsuțe de agrement și Spații comerciale cu alta
destinație – Ștrand Neptun Arad
Anunt licitație spații comerciale Stadion
CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996, convoacă, de îndată, ședința Consiliului de Administrație în data de 05 iulie 2023, orele 12.00, cu următoarea:
ORDINE DE ZI

Toate anunțurile și licitațiile