CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa extraordinară a Consiliului de Administraţie în data de 05.09.2016, orele 10,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Constatarea încetării mandatului Directorului general incepând  cu data de 04.09.2016.

2. Numirea Directorului general interimar pentru o durată de 4( luni).

3. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara