Loading...

Servicii Oferite

ANUNT LICITATIE SPATIU STRADA LUNGA FN 123 MP

ianuarie 6th, 2021|

SC RECONS SA cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257/281386, fax:
0257/281458, organizează la sediul societății în data de 10.12.2020, ora 11.00, licitație
deschisă în vederea închirierii spațiului comercial în suprafaţă de 123 mp, situat în Arad,
str.Lunga FN, parter .
În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi, orele 11.00, la sediul
societății.
Înscrierea la licitație se va putea face in fiecare zi de luni pană marti, orele 08-16, iar caietul
de sarcini se poate ridica de la secretariatul societății.
Director general,                                                 Director economic,
Ing. Mehelean Nicolae                                      Ec. Ardelean Cornelia

Anunț licitație spațiu P-ța Spitalului

ianuarie 6th, 2021|

SC RECONS SA cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257/281386, fax: 0257/281458, organizează la sediul societății în data de 10.09.2020, ora 10.00, licitație deschisă în vederea închirierii spațiului comercial în suprafaţă de 105.05 mp, situat în Arad, Piața Spitalului, nr.1-5, Bl.5,Sc. B+C, Ap.34, parter .

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi, orele 10.00, la sediul societății.
Înscrierea la licitație se va putea face in fiecare zi de luni pană marti, orele 08-16, iar caietul de sarcini se poate ridica de la secretariatul societății.

Director general,                                                 Director economic,
Ing. Mehelean Nicolae                                      Ec. Ardelean Cornelia

Convocator A.G.A – 29.12.2020

decembrie 21st, 2020|

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de
îndată Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 29
decembrie 2020, orele 10,00, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu
următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea declanșării procedurii privind selecția membrilor Consiliului
de Administrație ai S.C. RECONS S.A. Arad.
2. Aprobare privind realizarea procedurii de selecție a candidaților pentru
funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad de către
Consiliul Local al Municipiului Arad.
3. Hotărârea nr. 371 din 30 septembrie 2020 emisă de Consiliul Local al
Municipiului Arad, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat al S.C.
Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.
4. Hotărârea nr. 454 din 23 octombrie 2020 emisă de Consiliul Local al
Municipiului Arad, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat al S.C.
Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea
ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va
întruni în data de 30 decembrie 2020, ora 10,00 la sediul societăţii, situat în municipiul
Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Vasii Vasile

Go to Top