Loading...

Servicii Oferite

Convocator C.A. – 29.12.2020

decembrie 20th, 2020|

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de
29.12.2020, orele 10,00 la sediul societăţii, cu următoarea:
ORDINE DE ZI

1. Convocarea de îndată a şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 29
decembrie 2020, orele 10,00 cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea declanșării procedurii privind selecția membrilor Consiliului
de Administrație ai S.C. RECONS S.A. Arad.
2. Aprobare privind realizarea procedurii de selecție a candidaților pentru
funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad de către
Consiliul Local al Municipiului Arad.
3. Hotărârea nr. 371 din 30 septembrie 2020 emisă de Consiliul Local al
Municipiului Arad, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat al S.C.
Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.
4. Hotărârea nr. 454 din 23 octombrie 2020 emisă de Consiliul Local al
Municipiului Arad, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat al S.C.
Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în
conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 30
decembrie 2020, ora 10,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul
Arad.
2. Diverse.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se
publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Vasii Vasile

Convocator A.G.A – 21.12.2020

decembrie 12th, 2020|

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 21.12.2020,
orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Solicitarea dlui. Chișcan Mihai Dan privind spațiul comercial situat în Arad,
str. Clujului nr. 198, bl. 82/A, ap. 17.
2. Solicitarea SC AMT TOURER BUSINESS SRL privind spațíul comercial
situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 18.
3. Adresa nr. 4833 din 14.12.2020 emisă de către Clubul Sportiv Municipal Arad
privind modificarea tarifului de utilizare pentru cluburile sportive la Bazinul de înot de
polo.
4. Adresa nr. 4847 din 15.12.2020 emisă de către Compartimentul Financiar de
Gestiune privind aplicarea prețului de abonament individual aprobat în Anexa 2 la
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo şi sportivilor de
performanţă legitimaţi la cluburile sportive aparţinând Ministerului Tineretului şi
Sportului şi/sau Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
5. Adresa nr. 4848 din 15.12.2020 emisă de către Compartimentul Financiar de
Gestiune privind contractele de închiriere a căsuțelor și a terenului aferent la Ștrandul
Neptun Arad.
6. Raportul privind activitatea de audit public intern pe anul 2020.
7. Diverse.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se
publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Vasii Vasile

Convocator C.A. – 21.12.2020

decembrie 10th, 2020|

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 21.12.2020,
orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Solicitarea dlui. Chișcan Mihai Dan privind spațiul comercial situat în Arad,
str. Clujului nr. 198, bl. 82/A, ap. 17.
2. Solicitarea SC AMT TOURER BUSINESS SRL privind spațíul comercial
situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 18.
3. Adresa nr. 4833 din 14.12.2020 emisă de către Clubul Sportiv Municipal Arad
privind modificarea tarifului de utilizare pentru cluburile sportive la Bazinul de înot de
polo.
4. Adresa nr. 4847 din 15.12.2020 emisă de către Compartimentul Financiar de
Gestiune privind aplicarea prețului de abonament individual aprobat în Anexa 2 la
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Bazinului de înot de polo şi sportivilor de
performanţă legitimaţi la cluburile sportive aparţinând Ministerului Tineretului şi
Sportului şi/sau Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
5. Adresa nr. 4848 din 15.12.2020 emisă de către Compartimentul Financiar de
Gestiune privind contractele de închiriere a căsuțelor și a terenului aferent la Ștrandul
Neptun Arad.
6. Raportul privind activitatea de audit public intern pe anul 2020.
7. Diverse.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se
publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Vasii Vasile

Go to Top