Loading...
Acasă2020-07-29T11:03:36+03:00

Servicii Oferite

Convocator AGA – 22.09.2020

September 24th, 2020|

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 22.09.2020,
orele 9,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Analiza economico –financiară a societăţii la 30.06.2020.
2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2020.
3. Adresa nr. 3466 din 18.09.2020 emisă de Compartimentul Contencios Juridic
privind acțiunea înaintată de dna. Borza Veronica referitor la imobilul situat în Arad, str.
Lungă FN.
4. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 22 septembrie
2020, orele 9,15 cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza economico –financiară a societăţii la 30.06.2020.
2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2020.
3. Adresa nr. 3466 din 18.09.2020 emisă de Compartimentul Contencios
Juridic privind acțiunea înaintată de dna. Borza Veronica referitor la imobilul situat în
Arad, str. Lungă FN.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în
conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de
23.09.2020, ora 9,15,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.
5. Diverse.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se
publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile

Anunț licitație spațiu P-ța Spitalului

September 2nd, 2020|

SC RECONS SA cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel: 0257/281386, fax: 0257/281458, organizează la sediul societății în data de 10.09.2020, ora 10.00, licitație deschisă în vederea închirierii spațiului comercial în suprafaţă de 105.05 mp, situat în Arad, Piața Spitalului, nr.1-5, Bl.5,Sc. B+C, Ap.34, parter .

În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi, orele 10.00, la sediul societății.
Înscrierea la licitație se va putea face in fiecare zi de luni pană marti, orele 08-16, iar caietul de sarcini se poate ridica de la secretariatul societății.

Director general,                                                 Director economic,
Ing. Mehelean Nicolae                                      Ec. Ardelean Cornelia

Anunț licitație căsuțe Ștrand 2020

May 25th, 2020|

Nr. 1889/25.05.2020

Serviciul Zone de Agrement 

Anunț Licitație căsuțe de agrement – Ștrand Neptun Arad

S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, b-dul Iuliu Maniu, nr. FN, tel:0257- 281386, punct de lucru Ștrandul Neptun Arad, telefon 0257-281157, în baza H.C.L.M. Arad 511 din 30.09.2019, organizează la Ștrandul Neptun, licitație în vederea închirierii de căsuțe de agrement din incinta Ștrandului Neptun, în data de 04.06.2020 de la ora 10:00, la administrația Ștrandului Neptun.

Înscrierea la licitație se va face la Administrația Ștrandului Neptun, iar imobilele se pot vizualiza la fața locului, ștrandul Neptun, de luni până vineri în intervalul orar 9:30 – 15:00.

În caz de neadjudecare / renunțarea unor chiriași la contractul de închiriere a unor căsuțe, licitația se va repeta săptămânal, în fiecare zi de Joi, de la ora 10:00, la Administrația Ștrandului Neptun.

Pentru înscriere și informații suplimentare:

  • telefon 0257/281157 sau 0757038901
  • direct la Administrația Ștrandului Neptun

Director general,                                                                             Director economic,
ing. Mehelean Nicolae                                                                   ec. Ardelean Cornelia