Loading...
Acasă2020-07-29T11:03:36+03:00

Servicii Oferite

Convocator A.G.A. – 28.04.2020

April 28th, 2020|

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 28 aprilie 2020, orele 12,30 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

 1. Aprobarea suspendării  temporare a contractelor individuale de muncă  – intrarea în șomaj tehnic a unor angajați.
 2. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat al administratorilor S.C. RECONS S.A., realizate în anul 2019.
 3. Hotărârea nr. 101 din 28 februarie 2020 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020.
 4. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă cuprinse în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la contractul de mandat nr. 2655/05.07.2017 al directorului general al S.C. RECONS S.A., programate pentru anul 2020.
 5. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Bazinului de înot de polo și a tarifelor de utilizare a acestuia.
 6. Aprobarea tarifelor pentru utilizarea Zonelor de Agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, în perioada 2020 – 2024.
 7. Solicitarea S.C. BIOCLINICA S.R.L. privind diminuarea cuantumului chiriei pentru spațiile comerciale situate  în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. Z26, parter și str. Pionierilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 17, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 29 aprilie 2020, ora 12,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile

Convocator C.A. – 30.03.2020

April 23rd, 2020|

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 30 martie 2020, orele 10,00 care se va desfășura prin mijloace electronice (telefon), cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

 1. Aprobarea suspendării temporare a contractelor individuale de muncă  – intrarea în șomaj tehnic a unor angajați.
 2. Convocarea şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor în data de 30 martie 2020, orele 10,00 care se va desfășura prin mijloace electronice (telefon), cu următoarea ordine de zi:
 3.  Aprobarea suspendării  temporare a contractelor individuale de muncă  – intrarea în șomaj tehnic a unor angajați.
 4. Solicitarea S.C. GENESYS MEDICAL CLINIC S.R.L. privind suspendarea chiriei pentru spațiul comercial situat în Arad, P-ța Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter.
 5. Solicitarea S.C. MINERALIA S.R.L. privind reducerea chiriei lunare pentru spațiile comerciale situate în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/a, ap. 17, parter și Calea Aurel Vlaicu nr. 60-78, bl. U6, ap. 19.
 6. Solicitarea S.C. RAMONA S.R.L. privind suspendarea chiriei pentru spațiul comercial situat în Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13, patrer.
 7. Solicitarea S.C. BOGDAN DISTRIBUȚION GROUP S.R.L. privind suspendarea chiriei pentru spațiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu bl. 6/b, ap. 25, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va reprograma în data de 31 martie 2020, ora 10,00 și se va desfășura prin mijloace electronice (telefon).

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Vasii Vasile

Convocator C.A. – 15.04.2020

April 15th, 2020|

 CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă  şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 15 aprilie 2020, orele  14,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

 ORDINE  DE  ZI

 1. Prezentarea rezultatelor Inventarierii la sfârşitul anului 2019 şi aprobarea propunerilor de casare.
 2. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Bazinului de înot de polo.
 3. Avizarea tarifelor pentru utilizarea Zonelor de Agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, în perioada 2020 – 2024.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Vasii Vasile