Loading...
Acasă2019-07-02T10:38:03+00:00

Servicii Oferite

Anunțuri / Comunicate

CONVOCATOR

June 28th, 2019|

CONVOCATOR

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 28 iunie 2019, orele 11,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

 ORDINE  DE  ZI

 

 1. Hotărârea nr. 333 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2019.
 2. Hotărârea nr. 317 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind prelungirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad nr. 41009 din 27 iunie 2014 încheiat în baza Hotărârii nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
 3. Hotărârea nr. 322 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad.
 4. Adresa S.C. RO SERVICE INTERNAȚIONAL S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, str. Pioneirilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 17, parter.

 

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  01.07.2019, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 

 

Preşedintele  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile

 

CONVOCATOR

June 28th, 2019|

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 28.06.2019, orele 10,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

 1. Asigurarea de răspundere profesională a directorului general.
 2. Hotărârea nr. 317 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind prelungirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad nr. 41009 din 27 iunie 2014 încheiat în baza Hotărârii nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
 3. Hotărârea nr. 322 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad.
 4. Modificarea organigramei și a statului de funcții la nivel de societate.
 5. Avizarea programului anual al achizițiilor publice.
 6. Convocarea şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Recons S.A. în data de 28 iunie 2019, orele 11,00, la sediul societăţii, cu următoarea ordine de zi:
 7. Hotărârea nr. 333 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Recons S.A. Arad pentru anul 2019.
 8. Hotărârea nr. 317 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind prelungirea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement – Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad nr. 41009 din 27 iunie 2014, încheiat în baza Hotărârii nr. 146/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
 9. Hotărârea nr. 322 din 11 iunie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad, privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad.
 10. Adresa S.C. RO SERVICE INTERNAȚIONAL S.R.L. privind spațiul comercial situat în Arad, str. Pioneirilor nr. 44, bl. 81/a, ap. 17, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  01.07.2019, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 1. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile

În atenţia locatarilor din Micălaca CIUHANDRU BLOC 340-341

June 26th, 2019|

A  N  U  N  Ţ 

În atenţia locatarilor din Micălaca CIUHANDRU BLOC 340-341

                                    

S.C. RECONS S.A. ARAD anunță preluarea actelor pentru locurile de parcare de reședință cu numerele 60-78, situate în Micălaca, în zona CIUHANDRU BLOC 340-341.

Licitația va avea loc în data de 09.07.2019 de la ora 9:00 la sediul Societății S.C. RECONS S.A., Bld Iuliu Maniu, F.N.

Actele se pot depune din data de: 25.06.2019  până în 05.07.2019 .

Locatarii din această zonă vor depune actele la punctul de lucru situat în cartierul Aurel Vlaicu, Bl. Z20 Ap.31, parter, lângă  Oficiul poștal Nr.8, Vlaicu.

Documente necesare:

  –   Cerere tip – se obține de la Registratura punctului de lucru  sau se poate descărca de pe site-ul SC Recons S.A., la adresa de web:  http://reconsarad.ro/rezidentiale.html;

   – Documente privind domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I., actul de proprietate, contract de închiriere, act de donie sau moștenire; copie certificat căsătorie – după caz;

   – Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului (Talonul albastru) deținut în proprietate sau folosință;

   – Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat – după caz;

   – Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;

   – Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul;

Dosar tip 1/2 de încopciat, pentru biblioraft;

În funcție de câte cereri sunt se organizează sau nu procedura de licitație pentru locurile de parcare de reședință. Informații suplimentare puteți obține de pe pagina de internet a societății la adresa de web :rezidentiale@reconsarad.ro sau la numărul de telefon 0257 – 280097.

Afișat în data de  24.06.2019

Reafișat în data de 28.06.2019

Conducerea societății

PLĂTEȘTE PARCAREA

Ți-a fost ridicată mașina?

SUNĂ ACUM

DIRECȚII HARTĂ

close-link