Loading...
Acasă2018-08-02T11:24:39+00:00

Servicii Oferite

Anunțuri / Comunicate

Anunt angajare Inspector Exploatare Trafic 10.10.2018

octombrie 10th, 2018|

S.C. RECONS S.A. ARAD organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi de INSPECTOR EXPLOATARE TRAFIC COR 432309 la Serviciului Parcări și Ridicări Autovehicule din cadrul societății.

Condiții de participare:
– Studii medii absolvite cu Diplomă de bacalaureat;
– Personalitate dinamică, comunicativă, organizată;

Concursul se va desfășura la sediul societății RECONS S.A. Arad, după cum urmează:

– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 18.10.2018
– proba scrisă în data de 23.10.2018 ora 10,00
– proba interviu în data de 23.10.2018 ora 14,00

Bibliografia pentru concurs este anexă, la prezenta.
Persoanele interesate vor depune cererile de participare la concurs, împreună cu documentele solicitate până la data de 17.10.2018, ora 14,00 la secretariatul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, unde se va desfășura și concursul.
Relații suplimentare se pot obține pe site-ul societății office@reconsarad.ro sau la telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00.

Cerere inscriere concurs

HCLM 73 2018

HCML 278 2014

Regulament Parcari cu Plata

DIRECTOR GENERAL,
ing. Mehelean Gheorghe Nicolae

Convocator C.A. 24.09.2018

septembrie 26th, 2018|

CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 24.09.2018, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

 1. Adresa nr. 3965 din 20.09.2018 emisă de conducerea societății privind situația  apartamentului nr. 7, situat în Arad, str. Liviu Rebreanu bl. 100.
 2. Diverse

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile

ANUNT DE RECRUTARE PRIN CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR ECONOMIC de la S.C. RECONS SA Arad

iulie 25th, 2018|

In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale HGR nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011  privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

 

Consiliul de Administratie al SC RECONS SA Arad, lanseaza procesul de recrutare pentru postul de Director Economic  la SC RECONS SA Arad, cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

 

Persoanele interesate să ocupe funcția de director economic vor depune, pana la data de 03.08.2018, ora 15,00 la secretariatul societății un dosar de candidatura care trebuie sa cuprindă următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs
 2. Copia actului de identitate al candidatului
 3. Copie dupa diploma de studii ( copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice )
 4. Un CV în format Europass
 5. Copia carnetului de munca, certificată pentru conformitate cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
 6. Declaratie pe proprie raspundere ca aplicantul nu are înscrieri în cazierul judiciar si fiscal
 7. Declaratie pe proprie raspundere prin care aplicantul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natură penala impotriva sa
 8. Declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale in scopul procesului de recrutare si selectie
 9. Declarație privind neîncadrarea in situatia de conflict de interese

Download Formulare Declaratii DIRECTOR ECONOMIC

Dosarul se va depune in plic inchis cu mentiunea „Aplicatie pentru postul de Director Economic al SC RECONS SA Arad”, personal sau prin curier la adresa : Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

Plicurile depuse dupa data de 03.08.2018, ora 15,00 nu vor fi luate in considerare.

PLĂTEȘTE PARCAREA

Ți-a fost ridicată mașina?

SUNĂ ACUM

DIRECȚII HARTĂ

close-link