S.C.RECONS S.A.  organizează la sediul societăţii în data de

22.02.2016, 23.02.2016, 24.02.2016, 25.02.2016, 26.02.2016, 29.02.2016, 01.03.2016, 02.03.2016 de la orele 10.00, selecţie de oferte privind atribuirea contractelor de prestări servicii după cum urmează :

Luni, 22.02. 2016 – Pază şi protecţie

Marti, 23.02.2016 – Întreţinere şi reparaţii sisteme informatice de acces şi supraveghere

Miercuri, 24.02.2016 – Amenajare şi întreţinere spaţii verzi

Joi, 25.02.2016 – Curăţenie

Vineri, 26.02.2016 – Salvare acvatică-salvamar

Luni, 29.02.2016 – Asistenţă medicală şi de prim ajutor

Marti, 01.03.2016 –  Dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare

Miercuri, 02.03.2016 Întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor care asigură calitatea apei şi asigurarea materialelor pentru întreţinerea apei

Înscrierea la selecţia de oferte se va face pe baza ofertei depuse în plic închis până în ziua precizată pentru fiecare serviciu in parte, orele 09.00, iar caietul de sarcini se poate procura de la sediul societăţii .

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta săptămânal în fiecare zi a săptămânii corespunzătoare serviciului respectiv de la ora 10.00, la sediul societăţii.