S.C. RECONS S.A. ARAD anunță  începerea  procedurilor de licitare a locurilor de parcare de reședință situate zona cuprinsă între B-dul Iuliu Maniu, str. Dimitrie Bolintineanu, str. Doctor Ioan Suciu și str. Ioan Alexandru.

Licitația va avea loc în data de: 04.06.2018  ora  9,00.

Licitația se va desfășura  la  Cinematograful Arta, adresa Strada Vasile Alecsandri Nr. 2,

Pentru participarea la procedura de licitare, locatarii din această zonă vor depune până la data de  25. 05. 2018 , la punctul de lucru situat în cartierul Aurel Vlaicu, Bl. Z20 Ap.31, parter, lângă  Oficiul poștal Nr.8 ,Vlaicu, următoarele documente:

– Cerere tip – se obține de la Registratura punctului de lucru  sau se poate descărca de pe site-ul SC Recons S.A.,  la adresa de web: Parcări de Reședințe

– Documente privind domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I., actul de proprietate, contract de închiriere, act de donație sau moștenire; copie certificat căsătorie – după caz,

– Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului (Talonul albastru) deținut în proprietate sau folosință;

– Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat – după caz,

– Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;

– Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul;

– Dosar tip 1/2 de încopciat, pentru biblioraft;