Actele normative care reglementează organizarea si funcționarea S.C. Recons S.A. Arad

HOTĂRÂREA nr.510 din 30 septembrie 2019 - NOU

Downloadează documentul

click aici

LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicata*)

Legea serviciilor comunitare de utilitați publice

Downloadează documentul

click aici

ORDONANȚA nr.71 din 29 august 2002

Organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local Hotararea nr. 955/2004 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Downloadează documentul

Your Content Goes Here

LEGEA nr. 448/2006 republicată 2008

Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Downloadează documentul

Your Content Goes Here

HOTARÂREA nr. 146 din 30 mai 2014

Privind atribuirea directă către SC RECONS SA Arad și aprobarea documentației de atribuire directă prin concesiune a serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement

Downloadează documentul

HOTĂRÂREA nr. 349 din 29-09-2017

Privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ștrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad

Downloadează documentul

Your Content Goes Here