Vă aducem la cunoștință că începând cu data de 16.10.2017,  vom începe verificarea plății taxei de parcare la autoturismele staționate pe locurile de parcare situate pe noile străzi incluse în sistemul de parcare cu plată, conform Dispoziţiei cu nr. 3206/19.08.2017 al Primarului Municipiului Arad.