A  N  U  N  Ţ 

În atenţia locatarilor din Micălaca CIUHANDRU BLOC 340-341

                                    

S.C. RECONS S.A. ARAD anunță preluarea actelor pentru locurile de parcare de reședință cu numerele 60-78, situate în Micălaca, în zona CIUHANDRU BLOC 340-341.

Licitația va avea loc în data de 09.07.2019 de la ora 9:00 la sediul Societății S.C. RECONS S.A., Bld Iuliu Maniu, F.N.

Actele se pot depune din data de: 25.06.2019  până în 05.07.2019 .

Locatarii din această zonă vor depune actele la punctul de lucru situat în cartierul Aurel Vlaicu, Bl. Z20 Ap.31, parter, lângă  Oficiul poștal Nr.8, Vlaicu.

Documente necesare:

  –   Cerere tip – se obține de la Registratura punctului de lucru  sau se poate descărca de pe site-ul SC Recons S.A., la adresa de web:  http://reconsarad.ro/rezidentiale.html;

   – Documente privind domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I., actul de proprietate, contract de închiriere, act de donie sau moștenire; copie certificat căsătorie – după caz;

   – Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului (Talonul albastru) deținut în proprietate sau folosință;

   – Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat – după caz;

   – Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;

   – Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul;

Dosar tip 1/2 de încopciat, pentru biblioraft;

În funcție de câte cereri sunt se organizează sau nu procedura de licitație pentru locurile de parcare de reședință. Informații suplimentare puteți obține de pe pagina de internet a societății la adresa de web :rezidentiale@reconsarad.ro sau la numărul de telefon 0257 – 280097.

Afișat în data de  24.06.2019

Reafișat în data de 28.06.2019

Conducerea societății