A  N  U  N  Ţ 

 

                                       În atenţia locatarilor de pe Strada Muncii

                                    

S.C. RECONS S.A. ARAD anunță  începerea  procedurilor de licitare a locurilor de parcare de reședință situate pe Strada MUNCII. Licitația va avea loc în data de 13.08.2019  ora  9,00 pentru locurile de parcare cu numerele:18;19.  Licitația se va desfășura  la  Sediul  din  Vlaicu, Bl. Z20 Ap.34, parter .

Pentru participarea la procedura de licitare, locatarii din această zonă vor depune până la data de  09.08.2019 , la punctul de lucru situat în cartierul Aurel Vlaicu, Bl. Z20 Ap.34, parter, lângă  Oficiul poștal Nr.8 Vlaicu, următoarele documente:

– Cerere tip – se obține de la Registratura punctului de lucru  sau se poate descărca de pe site-ul SC Recons S.A.,  la adresa de web:  http://reconsarad.ro/rezidentiale.html

– Documente privind domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I., actul de proprietate, contract de închiriere, act de donație sau moștenire; copie certificat căsătorie – după caz,

– Copie după certificatul de înmatriculare a autovehiculului( talon) deținut în proprietate sau folosință;

– Documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat;

– Certificat de încadrare într-o grupă de handicap grav sau accentuat, dacă este cazul;

– Dovada că este veteran de război sau beneficiar al Decretului – Lege nr. 118/1990, dacă este cazul;

– Dosar tip 1/2 de încopciat, pentru biblioraft;

Informații suplimentare puteți obține de pe pagina de internet a societății la adresa de web : http://reconsarad.ro  sau la numărul de telefon 0257 – 280097