Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă de îndată şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 25.07.2018, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

 

 

               ORDINE  DE  ZI

 

  1. Aprobarea studiului de oportunitate pentru ajutorul de minimis.
  2. Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2018.
  3. Diverse.

 

 

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile