CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 30.07.2015, orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analizarea activităţii societăţii la 30.06.2015.

2. Prezentarea şi aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2015.

3. Analizarea activităţii Controlului Financiar de Gestiune la 30.06.2015.

4. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale directorului general pentru perioada ianuarie – iunie 2015, conform contractului de mandat nr. 1062/12.11.2012.

5. Analizarea şi avizarea planului de măsuri care cuprinde graficul de investiţii, modernizare şi dezvoltare pentru anul 2016 prevăzută în contractul de delegare prin concesiune a serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea zonelor de agrement –Ştrandul Neptun şi Patinoarul Municipal Arad nr. 603 din 27 iunie 2014, conform art. 7.22, cap. 7, pentru a fi înaintate Consiliului Local al Municipiului Arad spre aprobare.

6. Analizarea şi avizarea planului de măsuri care cuprinde graficul de modernizare şi dezvoltare pentru anul 2016, toate lucrările de întreţinere ce urmează a se realiza în executarea contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreţinerea şi exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de reşedinţă şi a activităţii de ridicare a vehiculelor, prin concesiune, nr. 1250 din 27 octombrie 2014, conform art. 7.3,11 cap. 7, pentru a fi înaintate Consiliului Local al Municipiului Arad spre aprobare.

7. Analizarea şi avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare (ROFSP) cu plată în Municipiul Arad şi  a Regulamentului de atribuire/licitare a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din Municipiul Arad, pentru a fi înaintate Consiliului Local al Municipiului Arad spre aprobare.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara