Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad  cu nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 30.05.2017 orele 13,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Reanalizarea  adresei nr. 1940 emisă de conducerea sociatății privind  modificarea statului de funcții al S.C. RECONS S.A.

2. Propunerea de angajare a cabinetului de avocatură-avocat Stoian Madona Maria pentru finalizarea dosarului cu Curtea de Conturi a României sau suspendarea activității compartimentului contencios juridic până la finalizarea dosarului.

3 Aprobare privind mandatarea directorului general al societății să lichideze depozitul în sumă de 500.000 lei, constituit la Alpha Bank Romania S.A. înainte de scadență.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile