Convocator CA 30.05.2012

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, convoacă şedinţa Consiliul de Administraţie în data de 30.05.2013, orele 14,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Analiza activităţii Şantierului de construcţii – reparaţii pe trimestrul I 2013;

2. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul societăţii (www.reconsarad.ro).

 

Preşedintele  Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara

2018-06-15T18:44:51+00:00mai 28th, 2013|0 Comentarii

Comentează